Obsługa kadrowo-płacowa

Z

przygotowywanie list płac osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

Z

obliczanie należnych wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego płatnych przez pracodawcę, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,

Z

obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny, pracę w nocy, urlopy, ekwiwalentów wynikających z przepisów prawa,

Z

rozliczanie umów o dzieło i umów,

Z

przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),

Z

przygotowywanie miesięcznych informacji dotyczących kwot podatków (PIT4R, PIT8A) oraz składek ZUS do zapłaty za dany okres,

Z

przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA),

Z

przygotowywanie deklaracji rocznych podatku od osób fizycznych (PIT 4R, PIT8AR, PIT11),

Z

elektroniczne przesyłanie dokumentów do ZUS i Urzędów Skarbowych,

Z

reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym,

Z

przygotowywanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego,

Z

obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Z

prowadzenie akt osobowych pracowników,

Z

przygotowywanie dokumentów związanych z podpisywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę,

Z

przygotowywanie aneksów do umów o pracę,

Z

informowanie o terminach badań lekarskich i szkoleń BHP,

Z

przygotowywanie skierowań na badania lekarskie wstępne i okresowe,

Z

wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych,

Z

przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, przygotowywanie świadectw pracy.

ZAKRES I RODZAJ OFEROWANYCH USŁUG DOSTOSOWUJEMY DO POTRZEB KLIENTÓW. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

księgowość i finanse

Co oferujemy

Usługi KSIĘGOWE

Oferujemy kompleksową księgowość dla małych firm oraz dużych spółek. Nasze doświadczenie i indywidualne podejście do Klienta gwarantuje bezpieczeństwo i komfort prowadzenia działalności. Monitorujemy zmiany podatkowe i wdrażamy je na bieżąco przy prowadzeniu księgowości firm.

Obsługa kadrowo-płacowa

Bardzo ważny aspekt w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Chodzi o bezpieczeństwo pracowników, gdyż prawidłowe wyliczenia wszystkich należnych im świadczeń to podstawa obustronnego zaufania. Obsługujemy firmy zatrudniające kilku, jak i kilkuset pracowników.

Strategiczne Doradztwo finansowe

Naszą ofertę kierujemy do firm szukających nowych obszarów rozwoju, które chcą zweryfikować i zwiększyć efektywność działania przy wykorzystaniu istniejących zasobów ludzkich i finansowych. Sugerujemy takie działania, które przyniosą określone korzyści dla przedsiębiorstwa.